به سایت اطلاع رسانی شهرستان مهران خوش آمدید.
شنبه ٢٩ دی ١٣٩٧
منو اصلی
صفحه اصلی > انتخابات > قوانين انتخابات 
قوانين انتخابات
 • قانون انتخابات ریاست جمهوری
 • آیین نامه اجرایی قانون انتخابات ریاست جمهوری
 • مجلس شورای اسلامی در قانون اساسی
 • آشنایی با قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی
 • آیین نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی
 • خبرگان در قانون اساسی
 • آیین نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری
 • قانون تشكیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی كشور
 • آئین‌نامه اجرائی تشكیلات، انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی شهرها
 • آئین‌نامه اجرائی تشكیلات، انتخابات داخلی، امور مالی و وظائف و اختیارات شوراهای اسلامی شهرك
 • آئین‌نامه اجرائی تشكیلات، انتخابات داخلی و امور مالی شورای اسلامی بخش
 • آئین‌نامه اجرائی تشكیلات، انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی روستا و نحوة انتخاب دهیار
 • آئین‌نامه اجرائی انتخابات شوراهای اسلامی شهرستان، استان و عالی استانها
 • وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی بالادست بر اساس قانون مصوب سال 1365